bnjr. brabi 3tani mon dermato decutan 5atr 3indi 7ab chebeb w quelques trances et points noirs. bon 7assit fema ta7asson mais au même temps chfayfi tcha9e9ou barcha w 7asa rou7i nor9od barcha za3ma normal ? lbrabi li sta3melettou t9olli ?????